JUR 3420, Studieenhet 6, del 5 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 5, Om ansvarlig selskap. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om ansvarlig selskap.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 05:19

00:0000:00

Facebook Comments: