JUR 3420, Introduksjon - Velkommen til studieguiden

October 28, 2014
Denne studiegudien er skrevet av Monica Viken og innlest av Andreas Bryn Edesberg. Studieenhet 3 om kjøpsrett er lest inn av Anette Fredheim Goffeng.

Denne Podcasten gir en innføring i hvordan studieguiden er bygget opp. Herunder emnet om "Bruk av lovdata" og "Hvordan lese Forretningsjus".

Guiden er delt inn i syv studieenheter som følger hovedemnene i kurset:
 1. Rettskilder og juridisk metode
 2. Avtalerett 
 3. Kjøpsrett 
 4. Arbeidsrett
 5. Erstatningsrett 
 6. Selskapsrett
 7. Pengekrav og kredittrett
Lengde 07:03


00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 1 - Rettskilder og juridisk metode

October 28, 2014
Introduksjon:
Etter at du har jobbet med denne studieenheten skal du ha skaffet deg en oversikt over de viktigste rettskildene.Du skal vite hva juridisk metode er og skal ha tilegnet deg nok kunnskaper til å kjenne igjen den juridiske tenkemåten.

Pensum:
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 1.

Lengde 08:00

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 2, del 1 - Hovedpunkter i avtaleretten

October 28, 2014
Introduksjon del 1 - Om avtalerett
Etter at du er ferdig med denne studieenheten skal du kjenne mekanismene for avtaleinngåelse og kunne redegjøre for reglene om tilbud og aksept.
Pensum: 
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 5. 
• Oppgavesamlingen s. 10–12

Lengde 05:40

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 2, del 2 - Hovedpunkter i avtaleretten

October 27, 2014

Introduksjon del 2 - Om inngåelse av avtaler
Avtalelovens kapittel 1 inneholder regler om inngåelse av avtaler. Vi finner her regler om tilbud, aksept (svar på tilbud) og tilbakekall.

I denne podcasten ser vi på "inngåelse av avtaler" og vi avslutter med emnet om "aksept og akseptfrist"

Pensum: 

 • Lov og rett for næringslivet, kapittel 5. 
 • Oppgavesamlingen s. 10–12

Lengde 10:11

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 2, del 3 - Hovedpunkter i avtaleretten

October 27, 2014
Introduksjon del 3 - Om ugyldighet
I denne Podcasten ser vi på emnet om "ugyldighet".

Vi har fire grupper av ugyldighetsgrunner:
• Ugyldighet ved tilblivelsen
• Ugyldighet ved formen
• Ugyldighet knyttet til person (habilitet)
• Ugyldighet knyttet til innholdet i avtalen

Pensum: 
 • Lov og rett for næringslivet, kapittel 5. 
 • Oppgavesamlingen s. 10–12

Lengde 07:24


00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 3, del 1 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 1 - Hovedpunkter i kjøpsretten
I denne podcasten ser vi på "innledning" til studieenhet 3. Og vi avslutter med emnet om "kjøpsloven virkeområde". 

Pensum
 • Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
 • Oppgavesamlingen - se oppgaver om kjøpsrett.

Lengde 06:50

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 3, del 2 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 2 - Selgers plikter
I denne podcasten ser vi på "Levering av ytelsen" og vi avslutter med emnet om "Selgers andre plikter".

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - Se oppgaver i kjøpsrett.

Lengde 08:23

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 3, del 3 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 3 - Kjøpers plikter
I denne podcasten ser vi på "Betaling" og vi avslutter med emnet om "Kjøpers andre plikter"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - Se oppgaver i kjøpsrett

Lengde 02:19

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 3, del 4 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 4 - Selgers kontraktsbrudd
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om "Forsinkelse – kjøpers krav" og avsluttes med emnet om "Erstatningsutmålingen"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - se oppgaver i kjøpsrett.

Lengde 19:05

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 3, del 5 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 5 - Krav mot tidligere salgsledd
I denne podcasten ser vi på "Krav mot tidligere salgsledd" og vi avslutter med emnet om "Hevingsoppgjøret"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - se oppgaver i kjøpsrett

Lengde 06:15

00:0000:00