JUR 3420, Studieenhet 2, del 2 - Hovedpunkter i avtaleretten

October 27, 2014

Introduksjon del 2 - Om inngåelse av avtaler
Avtalelovens kapittel 1 inneholder regler om inngåelse av avtaler. Vi finner her regler om tilbud, aksept (svar på tilbud) og tilbakekall.

I denne podcasten ser vi på "inngåelse av avtaler" og vi avslutter med emnet om "aksept og akseptfrist"

Pensum: 

  • Lov og rett for næringslivet, kapittel 5. 
  • Oppgavesamlingen s. 10–12

Lengde 10:11

00:0000:00

Facebook Comments: