JUR 3420, Studieenhet 3, del 6 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 6 - Erstatningsutmålingen
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om "Erstatningsutmålingen". 

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen s. 18–32.

Lengde 03:52

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 3, del 7 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 7 - Krav mot tidligere salgsledd
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om "Krav mot tidligere salgsledd". 

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen s. 18–32.

Lengde 02:59

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 3, del 8 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 8 - Kjøpers kontraktsbrudd
I denne podcasten ser vi på "Kjøpers kontraktsbrudd" og vi avslutter med emnet om "Hevingsoppgjøret"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen s. 18–32.

Lengde 05:32

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 4 - Arbeidsrett

October 27, 2014
Introduksjon:
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om arbeidsrett.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 9. 
• Oppgavesamlingen s. 6–9

Lengde 08:12

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 5 - Erstatningsrett

October 27, 2014
Introduksjon:
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om erstatningsrett

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 10. 
• Oppgavesamlingen s. 15-16.

Lengde 06:59

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 6, del 1 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 1, Om selskapsrett, selskapsformer & aksjeselskap
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnene om selskapsrett, selskapsformer og aksjeselskap- og allmennaksjeselskap.

Innledning
Selskapsretten dreier seg om: 
1) Organisering og registrering av næringsvirksomhet
2) Beslutningsprosessene, myndighet og legitimasjon
3) Ansvarsforhold i virksomheten

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 11:05

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 6, del 2 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 2, Om Generalforsamlingen. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om generalforsamlingen.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 06:24

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 6, del 3 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 3, Om aksjeselskapenes ledelse. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om aksjeselskapenes ledelse.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 03:3000:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 6, del 4 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 4, Om Aksjeselskapets forhold utad. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om aksjeselskapets forhold utad.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 07:21

00:0000:00

JUR 3420, Studieenhet 6, del 5 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 5, Om ansvarlig selskap. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om ansvarlig selskap.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 05:19

00:0000:00