JUR 3420, Studieenhet 7, del 3 - Pengekrav og kredittrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 3, Renter ved forsinket betaling, foreldelse & kredittavtaler.
I denne Podcasten tar vi for oss emnene om betaling, foreldelse & avsluttes med emnet om "kredittavtaler".

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 12. 
• Oppgavesamlingen s. 68–75

Lengde 09:28

00:0000:00

Facebook Comments: