JUR 3420, Studieenhet 7, del 2 - Pengekrav og kredittrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 2, Om Gjeldsbrevloven.
I denne podcasten ser vi på "Ålmenngjeldande reglar – kapittel 1" og vi avslutter med emnet om "Enkle gjeldsbrev – kapittel 3".

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 12. 
• Oppgavesamlingen s. 68–75

Lengde 09:45

00:0000:00

Facebook Comments: