JUR 3420, Studieenhet 7, del 1 - Pengekrav og kredittrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 1, Om Pengekrav og kredittrett. 
I denne podcasten ser vi på "innledning" til studieenhet 7 og vi avslutter med emnet om "Partene og de ulike pengekravene".

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 12. 
• Oppgavesamlingen s. 68–75

Lengde 04:17

00:0000:00

Facebook Comments: