JUR 3420, Studieenhet 6, del 4 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 4, Om Aksjeselskapets forhold utad. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om aksjeselskapets forhold utad.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 07:21

00:0000:00

Facebook Comments: