JUR 3420, Studieenhet 6, del 3 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 3, Om aksjeselskapenes ledelse. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om aksjeselskapenes ledelse.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 03:3000:0000:00

Facebook Comments: