JUR 3420, Studieenhet 6, del 2 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 2, Om Generalforsamlingen. 
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om generalforsamlingen.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 06:24

00:0000:00

Facebook Comments: