JUR 3420, Studieenhet 6, del 1 - Selskapsrett

October 27, 2014
Introduksjon - del 1, Om selskapsrett, selskapsformer & aksjeselskap
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnene om selskapsrett, selskapsformer og aksjeselskap- og allmennaksjeselskap.

Innledning
Selskapsretten dreier seg om: 
1) Organisering og registrering av næringsvirksomhet
2) Beslutningsprosessene, myndighet og legitimasjon
3) Ansvarsforhold i virksomheten

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 4.
• Oppgavesamlingen s. 76–86.

Lengde 11:05

00:0000:00

Facebook Comments: