JUR 3420, Studieenhet 5 - Erstatningsrett

October 27, 2014
Introduksjon:
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om erstatningsrett

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 10. 
• Oppgavesamlingen s. 15-16.

Lengde 06:59

00:0000:00

Facebook Comments: