JUR 3420, Studieenhet 4 - Arbeidsrett

October 27, 2014
Introduksjon:
I denne Podcasten tar vi for oss emnet om arbeidsrett.

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 9. 
• Oppgavesamlingen s. 6–9

Lengde 08:12

00:0000:00

Facebook Comments: