JUR 3420, Studieenhet 3, del 8 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 8 - Kjøpers kontraktsbrudd
I denne podcasten ser vi på "Kjøpers kontraktsbrudd" og vi avslutter med emnet om "Hevingsoppgjøret"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen s. 18–32.

Lengde 05:32

00:0000:00

Facebook Comments: