JUR 3420, Studieenhet 3, del 6 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 6 - Erstatningsutmålingen
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om "Erstatningsutmålingen". 

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen s. 18–32.

Lengde 03:52

00:0000:00

Facebook Comments: