JUR 3420, Studieenhet 3, del 5 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 5 - Krav mot tidligere salgsledd
I denne podcasten ser vi på "Krav mot tidligere salgsledd" og vi avslutter med emnet om "Hevingsoppgjøret"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - se oppgaver i kjøpsrett

Lengde 06:15

00:0000:00

Facebook Comments: