JUR 3420, Studieenhet 3, del 4 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 4 - Selgers kontraktsbrudd
I denne Podcasten ser vi nærmere på emnet om "Forsinkelse – kjøpers krav" og avsluttes med emnet om "Erstatningsutmålingen"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - se oppgaver i kjøpsrett.

Lengde 19:05

00:0000:00

Facebook Comments: