JUR 3420, Studieenhet 3, del 3 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 3 - Kjøpers plikter
I denne podcasten ser vi på "Betaling" og vi avslutter med emnet om "Kjøpers andre plikter"

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - Se oppgaver i kjøpsrett

Lengde 02:19

00:0000:00

Facebook Comments: