JUR 3420, Studieenhet 3, del 2 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 2 - Selgers plikter
I denne podcasten ser vi på "Levering av ytelsen" og vi avslutter med emnet om "Selgers andre plikter".

Pensum
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
• Oppgavesamlingen - Se oppgaver i kjøpsrett.

Lengde 08:23

00:0000:00

Facebook Comments: