JUR 3420, Studieenhet 3, del 1 - Hovedpunkter i kjøpsretten

October 27, 2014
Introduksjon del 1 - Hovedpunkter i kjøpsretten
I denne podcasten ser vi på "innledning" til studieenhet 3. Og vi avslutter med emnet om "kjøpsloven virkeområde". 

Pensum
  • Lov og rett for næringslivet, kapittel 6. 
  • Oppgavesamlingen - se oppgaver om kjøpsrett.

Lengde 06:50

00:0000:00

Facebook Comments: