JUR 3420, Studieenhet 2, del 3 - Hovedpunkter i avtaleretten

October 27, 2014
Introduksjon del 3 - Om ugyldighet
I denne Podcasten ser vi på emnet om "ugyldighet".

Vi har fire grupper av ugyldighetsgrunner:
• Ugyldighet ved tilblivelsen
• Ugyldighet ved formen
• Ugyldighet knyttet til person (habilitet)
• Ugyldighet knyttet til innholdet i avtalen

Pensum: 
  • Lov og rett for næringslivet, kapittel 5. 
  • Oppgavesamlingen s. 10–12

Lengde 07:24


00:0000:00

Facebook Comments: