JUR 3420, Studieenhet 2, del 1 - Hovedpunkter i avtaleretten

October 28, 2014
Introduksjon del 1 - Om avtalerett
Etter at du er ferdig med denne studieenheten skal du kjenne mekanismene for avtaleinngåelse og kunne redegjøre for reglene om tilbud og aksept.
Pensum: 
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 5. 
• Oppgavesamlingen s. 10–12

Lengde 05:40

00:0000:00

Facebook Comments: