JUR 3420, Studieenhet 1 - Rettskilder og juridisk metode

October 28, 2014
Introduksjon:
Etter at du har jobbet med denne studieenheten skal du ha skaffet deg en oversikt over de viktigste rettskildene.Du skal vite hva juridisk metode er og skal ha tilegnet deg nok kunnskaper til å kjenne igjen den juridiske tenkemåten.

Pensum:
• Lov og rett for næringslivet, kapittel 1.

Lengde 08:00

00:0000:00

Facebook Comments: