JUR 3420, Introduksjon - Velkommen til studieguiden

October 28, 2014
Denne studiegudien er skrevet av Monica Viken og innlest av Andreas Bryn Edesberg. Studieenhet 3 om kjøpsrett er lest inn av Anette Fredheim Goffeng.

Denne Podcasten gir en innføring i hvordan studieguiden er bygget opp. Herunder emnet om "Bruk av lovdata" og "Hvordan lese Forretningsjus".

Guiden er delt inn i syv studieenheter som følger hovedemnene i kurset:
  1. Rettskilder og juridisk metode
  2. Avtalerett 
  3. Kjøpsrett 
  4. Arbeidsrett
  5. Erstatningsrett 
  6. Selskapsrett
  7. Pengekrav og kredittrett
Lengde 07:03


00:0000:00

Facebook Comments: